Historia

2008 – 2012

Projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” realizowany w ramach POKL 4.1.1

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie pozytywnych rezultatów realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pokazanie jego pionierskiego charakteru i wszechstronnych osiągnięć na polu dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki. Udało się to m.in. dzięki zorganizowaniu staży i praktyk studenckich w 142 firmach. Dzięki nim 800 studentów Politechniki Poznańskiej mogło połączyć wiedzę uzyskaną na Uczelni z praktyką, zdobyć pierwsze cenne doświadczenie zawodowe na wymagającym rynku pracy. Na potrzeby projektu stworzona została innowacyjna platforma e-recruitment, która pełni rolę pomostu pomiędzy pracodawcą a studentem. Studenci Politechniki Poznańskiej korzystali także z warsztatów doskonalących umiejętności miękkie oraz specjalistycznych szkoleń wyposażających w umiejętności tak bardzo cenione przez pracodawców.

17-18 wrzesień 2012

Konferencja Naukowo-Techniczna: Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie

Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja stanowiła forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym.

29-30 czerwiec 2015

Konferencja Naukowo-Techniczna: Nauka dla obronności. Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju

Niepokojące wydarzenia ostatnich lat skłaniają do pogłębionej refleksji nad znaczeniem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Kluczowym staje się podjęcie i intensyfikacja działań zmierzających do zacieśnienia współpracy jednostek naukowych i naukowo-badawczych z partnerami przemysłowymi, współpracy ukierunkowanej na potrzeby obronności kraju. Celem organizowanej Konferencji „Nauka dla obronności” jest zaprezentowanie aktualnych możliwości zastosowania nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie bezpieczeństwa narodowego. Sądzę, iż gromadząc w jednym miejscu zespoły, których doświadczenie i aktualne osiągnięcia przekonują, że potrafimy w kraju zaproponować rozwiązania innowacyjne, konkurencyjne z rozwiązaniami światowymi, pobudzając jednocześnie środowisko naukowe i przemysłowe do ściślejszej współpracy. Spotkanie to umożliwi merytoryczną dyskusję, która pozwoli wypracować opinie na temat rozwiązań na jakie nasze środowisko jest już dziś przygotowane.

26 sierpień 2016

Konferencja Naukowo-Techniczna: Poznań – Lotnictwo dla obronności

Konferencja naukowa z okazji 10-lecia eksploatacji samolotów F-16 i Centralnych Obchodów Święta Lotnictwa

Konferencja Poznań – Lotnictwo dla Obronności jest częścią składową Centralnych Obchodów Święta Lotnictwa Wojskowego i 10-lecia eksploatacji samolotów F-16. Stanowi również element nawiązania do tradycji lotniczych, które narodziły się tu w Wielkopolsce blisko 100 lat temu. Konferencja jest jednocześnie pewnym podsumowaniem wieloletnich starań Uczelni nad powołaniem i uruchomieniem kierunków i specjalności związanych z lotnictwem. Jest również kontynuacją konferencji Nauka dla Obronności zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską w 2015 roku. Chcemy wspomnieć również historię i pierwsze kroki lotnictwa na ziemiach polskich, wskazując na niepośledni w niej udział Wielkopolski i Wielkopolan.

2-3 wrzesień 2018

Konferencja Naukowo-Techniczna: Nasze stulecie. Nauka dla obronności

Rok 2018 jest rokiem szczególnym, ze względu na przypadające w nim rocznice wydarzeń historycznych, których znaczenia nie da się przecenić a najważniejszym z nich jest odzyskanie Niepodległości przez Państwo Polskie.
Jednym z elementów uczczenia tego wyjątkowego dla Polaków Jubileuszu, któremu towarzyszy również Jubileusz 100-lecia naszej Uczelni, jest Konferencja „Nasze stulecie. Nauka dla obronności” organizowana przez Politechnikę Poznańską we współpracy z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego.
Jestem przekonany, że będzie to doskonała okazja do zaprezentowania nowoczesnej myśli technicznej w kontekście jej wykorzystania w służbie bezpieczeństwa narodowego.
Zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli nauki, wojskowości i przemysłu umożliwi wymianę doświadczeń oraz opinii na temat konkurencyjności polskich rozwiązań technologicznych na rynku międzynarodowym, a także przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i sektorami gospodarki.

24 wrzesień 2020

Konferencja Naukowo-Techniczna: Nauka dla obronności i środowiska

Niepokojące wydarzenia ostatnich lat skłaniają do pogłębionej refleksji nad znaczeniem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Kluczowym staje się podjęcie i intensyfikacja działań zmierzających do zacieśnienia współpracy jednostek naukowych i naukowo-badawczych z partnerami przemysłowymi, współpracy ukierunkowanej na potrzeby obronności kraju jak również ochrony środowiska. Celem organizowanej Konferencji „Nauka dla obronności i środowiska” jest zaprezentowanie aktualnych możliwości zastosowania nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Sądzę, iż gromadząc w jednym miejscu zespoły, których doświadczenie i aktualne osiągnięcia przekonują, że potrafimy w kraju zaproponować rozwiązania innowacyjne, konkurencyjne z rozwiązaniami światowymi, pobudzając jednocześnie środowisko naukowe i przemysłowe do ściślejszej współpracy. Spotkanie to umożliwi merytoryczną dyskusję, która pozwoli wypracować opinie na temat rozwiązań, na jakie nasze środowisko jest już dziś przygotowane.

pl_PLPolish