Komitet Honorowy

prof. Abdelhakim ARTIBA

      President  of Université Polytechnique Hauts-de-France

 

nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK 

      Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

 

prof. Philippe DUBOIS

      Rector of University of Mons

 

prof. Gesine GRANDE

      President of Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg

 

Jacek JAŚKOWIAK 

  Prezydent miasta Poznania

 

prof. Mirosław KOWALSKI 

  Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

 

dr Jari KUUSISTO

      Rector of University of Vaasa

 

nadinsp. Piotr MĄKA

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

 

 

 

prof. Ángel PAZOS

      Rector of University of Cantabria

 

prof. Francesco PRIOLO

      Rector of University of Catania

  

 Leszek WALCZAK

  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy

 

Elżbieta WAWRZYNKIEWICZ

Prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych 

 

 Marek WOŹNIAK

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

prof. Mykhailo ZGUROVSKY

  Rektor Politechniki Kijowskiej

 

 Michał ZIELIŃSKI

     Wojewoda Wielkopolski

pl_PLPolish