Conference Programme

Attention! 

The conference program may still be changed.

September 14th, 2022

14:00 – 14:50         Rejestracja uczestników

15:00 – 15:30        Powitanie uczestników      

15:30 – 16:00        wykład I – gen. broni pil. dr. Tadeusz Mikutel

Pozahoryzontalne systemy  radiolokacyjne wczesnego        ostrzegania w ochronie infrastruktury krytycznej

16:00 – 16:30         wykład III  prof. Andrew Tyas

Understanding the loading from high explosive blast – lessons for protection 

16:30 – 17:00         Przerwa na kawę, sesja posterowa

17:00 – 17:30         wykład IV – Jason Lee

Mission Assurance Methodology for Defense Critical Infractructure in Europe  

17:30 – 18:00         Dyskusja  

18:30                      Bankiet 

15 września  2022 r.

09:30 – 10:00         Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10        Powitanie uczestników

10:10 – 10:40         wykład I – prof. Mykhailo Zgurovsky

Ensuring energy independence as a new global challenge for European security 

10:40 – 11:10         wykład II – gen. dyw. dr Dariusz Łukowski

Energetyka rozproszona jako element budowy odporności                    i bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury krytycznej

11:10 – 11:40          wykład III – gen. dyw. prof. Bogusław Pacek

Critical infrastructure protection during a hybrid war – based on the conflict in Ukraine

11:40 – 12:10         Przerwa na kawę, sesja posterowa

12:10 – 12:40          wykład IV – gen. broni dr Andrzej Fałkowski

Critical Infrastructure: Resilience Insecurity

12:40 – 13:10         wykład V – prof. Masuhiro Beppu

Recent advances on the protective design of structures against projectile impact.

13:10 – 13:40         Dyskusja

13:30 – 14:00         Podsumowanie konferencji

14:30                      Lunch

PRELEGENCI:

 

prof. Masuhiro BEPPU

National Defense Academy (Japan)

gen. broni dr Andrzej FAŁKOWSKI

Jason LEE

U.S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF)

gen. dyw. dr inż. Dariusz ŁUKOWSKI

Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

gen. broni pil. dr inż. Tadeusz MIKUTEL

First Deputy Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces

gen. dyw. prof. dr hab. dr. h. c. Bogusław PACEK

prof. Andrew TYAS

University of Sheffield (UK)

prof. dr hab. inż. dr. h. c. Mykhailo ZGUROVSKY

Rector of National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

en_GBEnglish